Blog - Den Helder Digitaal

Ga naar de inhoud

Hoofdmenu:

Blog


16-4-2022
Update ontwikkelingen in Den Helder
Ondertussen zijn PI2RDH en PI1DHD QRT.
Alleen PI1DHR is nog QRV in Den Helder

19-02-2017
Update ontwikkelingen in Den Helder
Na ruim een jaar toch weer even een update.
Er is weer veel gebeurd op digital voice gebied.
De website http://d-star-nederland.nl/index.php is nu het informatiekanaal waar ik je naar wil verwijzen.
In Den Helder is de repeater PI2RDH gemoderniseerd.
De 70cm repeater PI1DHD is niet meer operationeel.
De 2m hotspot PI1DHD is nog wel aktief gebleven, hier word nog regelmatig door mobiele stations gebruik van gemaakt.
PI2RDH is nu een repeater welke deel uitmaakt van het AllStarLink systeem.
Hij is met DTMF toontjes te koppelen aan diverse nodes in de wereld middels Asterisk VOIP software.
Ook is er meteen een echolink koppeling: PA3CPI-L.
Gebruik CTCSS 88.5 om over de repeater te kunnen werken en Kijk op PI4ADH.nl voor alle info.

06-05-2015
Update D-Star- DMR koppeling 
Vanaf nu worden de roepletters van gebruikers op beide systemen netjes doorgegeven en dus zichtbaar op het display.
Voorwaarde is wel dat de call ook geregistreerd is op DMR. Is dat niet het geval dan verschijnt op DMR de ID 2040000.


24-01-2015
D-Star- DMR koppeling nu functioneel!
Sinds zaterdagmiddag is het mogelijk om via DCS007V te praten met DMR gebruikers die op DMR DCS4504 zitten.
Al enige tijd werkte dat alleen nog maar één kant op, maar nu dus beide kanten op.
De fysieke koppeling zit bij PI1UTR in de toren. DMR gebruikercalls verschijnen ook netjes op de displays van de D-Star setjes.
DMR gebruikers krijgen echter nog de call PI1UTR te zien. Omdat met DMR met ID's wordt gewerkt en de meeste D-Star gebruikers geen DMR-ID hebben is de call omzetting dus theoretisch niet voor iedereen zichtbaar te maken op DMR.
Ik zou zeggen probeer het eens uit!


18-01-2015
Afspraak over instelling rpt 1 validatie voor hotspots.
D-Star neemt nog steeds toe in populariteit. Dit blijkt aan de nieuwe stations die we horen en de toename van aangesloten hotspots op DCS007.
Projecten met de raspberry pi en DVMega vormen zeker een stimulans voor de zendamateur die met D-Star iets wil ondernemen.
Met de toename van hotspots neemt echter ook de kwetsbaarheid van het netwerk toe. 
Het gebeurd steeds vaker dat er loops ontstaan.
Dit maakt dat op de getroffen reflector poort aangesloten D-star hotspots en repeaters een corrupte stream wordt uitgezonden die veel herrie uit de luidsprekers geeft van de luisteraars.
Uiteindelijk kan de reflectorsoftware hierdoor ook vastlopen.
Dit geeft natuurlijk de nodige irritatie bij de D-Star gebruikers.
Loops kunnen op twee manieren ontstaan:
  1. Twee hotspots die op de zelfde frequentie werken kunnen elkaar ontvangen en gaan tegenelkaar in staan te relayeren.
  2. Gebruik van callsignroutering middels CCS of IRCddb waarbij bedienfouten worden gemaakt door onbekendheid met de werking of deze verbinding technisch niet goed is opgebouwd, bijvoorbeeld als er teveel packet errors waren.  Zo kan het zijn dat er niet goed afgeschakeld wordt van de reflector met als gevolg meerdere streams vanaf dezelfde initiator op dezelfde reflector koppeling tussen twee verschillende reflectors.
Een ander fenomeen dat "garble"geluid kan opleveren komt wel eens voor bij gebruik van oudere GMSK modems, waar geen of niet goed werkende digitale squelch op zit. Hierbij dient de squelch van de transceiver te worden gebruikt.
Als deze te laagdrempelig staat ingesteld 
dan kan het voorkomen dat als iemand over de ingang van die hotspot (of repeater) een uitzending heeft gemaakt waarbij het signaal niet al te sterk is en een stopbit wordt gemist, dan kan de ruis uit de ontvanger nog als data worden gezien en een aantal minuten een onzin stream blijven doorzenden via internet naar de reflector.

Hierbij wil ik alle D-Star gebruikers oproepen zich bewust te zijn van bovenstaande zaken.
Verder is het zaak om bij alle hotspots die met een buitenantenne werken de Repeater 1 validatie aan te zetten in de instellingen.
De gebruiker moet dan gebruik maken van de juiste RPT1 en RPT2 intstelling op de zender om over betreffende hotspot heen te werken.
Dit wordt bij de D-Star zenders alleen meegezonden als duplex is ingeschakeld en wel met een shift van 0MHz.
Door gebruik te maken van de vele geheugen kanalen is dit voor alle hotspots van te voren te programmeren.
Voordeel hiervan is dat als een hotspot een andere hotspotuizending ontvangt hij deze niet via internet doorstuurd naar de reflector omdat de RPT1 niet klopt.

Bij voorkomende storingen die communicatie voor anderen langere tijd onmogelijk maakt, wordt door de beheerders voortaan ingegrepen door het ip adres te blokkeren van de stoorbron zonder van te voren de beheerder hiervan op de hoogte te stellen. 
Dit wordt opgeheven als de beheerder de oorzaak heeft weggenomen en zelf contact heeft opgenomen met de beheerders van DCS007.
Dat kan via info<apenstaart>denhelderdigitaal.nl.  


30-10-2014
Nieuwe versie DCS software voor DCS007.
Al enige tijd ging er wat fout bij de vermelding van de gebruikers dtmf codes op de statuspagina van DCS007.
Veel codes werden niet weergegeven terwijl de gebruikers die wel hadden.
Loet PJ2LS had dit opgemerkt en Bert PE1KZU heeft enkele mailtjes hierover verzonden naar de ontwikkelaars van DCS.
Dit heeft vandaag geleid tot een DCS software update: Versie 9.0 op de server in Amsterdam.

26-10-2014
Ontwikkelingen op DMR.
Sinds begin oktober is het Hytera netwerk voorzien van reflectoren.
Je kunt nu via je opstaprepeater linken met groep Nederland, Noord, Midden  en Zuid.
Dit gaat dmv one touch instellingen op de zender. 
Verder kan met Hytera apparatuur nu ook GPS info worden geforward naar de aprs server.
Onder de tab DMR meer over waar specifieke info is te vinden hierover.

26-10-2014
Vernieuwde website!
Vandaag deze website in een ander jasje gestoken. Marjan, bedankt voor al de tijd die je er in hebt gestoken!
Het resultaat mag er zijn! 

11-08-2014
Opheffen XRF123
De back-up reflector XRF123 gaat na vele jaren on-line te hebben gestaan uit de lucht.
Het gebruik ervan is dusdanig laag dat ik besloten heb te gaan besparen op deze energieverbruikpost.

26-04-2014
Storing DCS007.
Vandaag is de Nederlandse DCS reflector in storing geraakt.
Tijdelijke uitwijk is DCS002A, eventueel XRF123A voor langere QSO's.

15-12-2013
DMR knopje toegevoegd.
Sinds kort staat er hier een Hytera DMR mobilofoon, zodat ik ook kennis kan maken met deze vorm van
digitale communicatie. Na Oostenrijk en Duitsland zijn ook in Belgie en Nederland wat initiatieven ontstaan
voor het plaatsen van repeaters hiervoor.
Met een beetje condities kan ik met de rondstraler vanuit Den Helder twee van deze repeaters aanspreken.
Het leek me goed om hiervoor weer een aparte knop op de website te maken. 

12-10-2013
D-Star tijdens de JOTA 2013
Op 18 t/m 20 oktober wordt wereldwijd de Jamboree On The Air weer georganiseerd.
De VRZA afdeling Helderland zal dit jaar weer ondersteuning bieden bij Scouting Jutters Rainiero in Den helder.
De afgelopen 2 jaren hebben we hierbij ook gebruik gemaakt van het D-Star gebeuren.
Veel JOTA stations waren toen nog niet actief hiermee. En het bleef dan ook bij contact met een groep in Nederland en onderling
contact tijdens de Jota-cross in Noord Holland.
Ook werden een paar verbindingen gemaakt met Jota stations in Amerika.
Dit jaar is er door Bert PE1KZU tijdens de D-Star rondes op dinsdagavond wat meer reclame voor gemaakt.
Er zullen nu zeker een zestal scouting groepen in Nederland actief zijn met de JOTA.
DCS reflector DCS007Y zal de centrale activiteit module zijn voor Nederland.
Ook zal hier en daar ook D-RATS gebruikt worden.
Mocht je ook meewerken bij een scoutinggroep nodigen we je van harte uit om ook D-Star er bij te betrekken!

30-08-2013
Nieuwe website voor DMR.
Voor een ieder die geïnteresseerd is: er is een Nederlandse website voor DMR gelanceerd.
Op dit moment wordt er met twee DMR repeaters in Nederland geëxperimenteerd
Amersfoort en Ijsselstein en draait er een sMaster in het datacenter in Amsterdam welke gekoppeld is met
de HAM-DMR bMaster in Duitsland, een Europese hoofdknooppunt.

15-08-2013
International Lighthouse & Lightship Weekend
Komend weekend zullen er weer amateurs aktief zijn bij vuurtorens over de hele wereld.
In Den Helder zal er ook in D-Star weer activiteit zijn vanaf het lichtschip Texel.
We zullen o.a. op het dcs eventskanaal te horen zijn met PA6LST

15-08-2013
DMR Digital Mobile Radio in opmars.
In de USA en Duitsland wordt al enige tijd geëxperimenteerd met DMR apparatuur van o.a. Motorola en Hytera.
Ondertussen zijn in Belgie de eerste repeaters verschenen.
In Nederland zijn ook een groepje mensen aktief met DMR.
Vandaag vernam ik dat in Amersfoort het eerste relais in Nederland is aangeschaft.
Met DMR zijn naast digitale spraakverbindingen ook data verbindingen mogelijk.
De geluidskwaliteit overtreft die van D-Star door gebruik van een nieuwere generatie codec.
Nieuwsgierig? Op de site van Gerjan staan diverse links: http://www.d-star.nu

19-06-2013
PG2013SAIL aktief tijdens de SAIL en Marinedagen Den Helder!
Zie een eerdere melding van 20-5-2013.
Vandaag gaan we drie HF stations, een VHF/UHF station en D-Star installeren op het terrein van de oude Rijkswerf Willemsoord
De antennes en het pc netwerk zijn reeds geplaatst,
Vanaf morgen zullen we op diverse banden QRV zijn.
DCS007E, het events kanaal zal gemonitord worden.
Eén HF station zal met PSK in de lucht zijn.
Op VHF zitten we horizontaal en verticaal gepolarizeerd op 145.450 MHz.
Een hele mooie QSL kaart is gemaakt door ON5UR en ligt klaar voor ieder die ons werkt.

04-06-2013
Oproep contactgegevens gebruikers DCS007
Om snel en effectief te kunnen ingrijpen bij eventueel ontstane problemen, die instabieliteit van de reflector veroorzaken,
is het handig als ik beschik over de contactgegevens van alle hotspot en repeater eigenaren.
Bij deze de oproep om telefoonnummer en of emailadres aan mij door te geven via de contact knop links op deze pagina.
Uiteraard met de vermeldig om welke call het gaat.
De gegevens zullen vertrouwelijk worden bewaard.
Met dank voor de medewerking,
73 Peter PA3CPI

03-06-2013
Werkzaamheden aan de DCS/CCS Servers
Vannacht zal er weer wat finetuning plaatsvinden tussen 23:00 en 6:00 uur

28-05-2013
DCS007 vanochtend gereset.
Op verzoek van Torsten is vanochtend rond 8 uur de DCS server gereset,

21-05-2013
Wederom update DCS servers.
Op 21-05 zijn diverse DCS servers weer geupgrade door Torsten.
Helaas was dat niet aangekondigd, en is hierdoor zelfs de ronde van dinsdagavond volledig verstoord.
Dit zal voortaan toch beter gecoördineerd moeten worden; we gaan er aan werken dit soort situaties te voorkomen.

20-05-2013
D-Star tijdens SAIL 2013 Den Helder!

De VRZA afdeling Helderland zal tijdens de SAIL 2013 in Den Helder actief zijn met een Special Event station!
PG2013SAIL zal de call zijn.
Wanneer? Van 20 t/m 23 juni.
Waar? We hebben van de organisatie een ruimte gekregen in gebouw 29 op de oude Rijkswerf Willemsoord.
Het valt samen met het de Marinedagen die dit jaar ook groots uitpakken.
Het belooft een megaspectakel te worden.
Voor het publiek kunnen we, naast promotie voor SAIL, mooi inzicht geven in hoe de radiocommunicatie in de nautische
wereld zich heeft geëvolueerd van morse tot moderne digitale technieken.
D-Star zal zeker ook gebruikt worden. Houdt hiervoor DCS007E in de gaten!
Voor ons is het een mooie gelegenheid om mensen te interesseren voor de radio hobby.
Er is een 8 man sterk team samengesteld die gedurende alle dagen aanwezig zal zijn.
Het opbouwen van het station zal vanaf 18 juni plaatsvinden.
De firma HyEnd Company heeft enkele antennes voor dit evenement gesponsord.
Speciale QSL kaarten zijn reeds in de maak bij ON5UR.

13-05-2013
Experimenter's Corner
De XRF123B is sinds kort een brug naar allerlei (Engelstalige) netwerken.
Link je daaraan dan zul je analoge repeaters, IRLP nodes, Motorbro, P25 en echolink nodes kunnen horen en spreken.
Het AllStar netwerk maakt het mogelijk dat allemaal aan elkaar te knopen.
Er wordt gebruik gemaakt van Asterisk VOIP software.
Het is zelfs mogelijk om met een SIP client op je android telefoon in te loggen op het systeem.
Je zult er veel QSO's horen van technische aard. Maar een gewoon QSO kan ook.
Bij deze van harte uitgenodigd om eens op XRF123B een en ander aan te horen!

27-04-2013
PI1DHD is weer aan DCS te linken.
Gister heb ik een aangepaste versie van g2_link ontvangen die weer compatible is met de DCS V5.0 software.
Zoals bekend doet Scott er niets meer aan, maar Ramesh VA3UV heeft zijn Freestar software pakket er op gebaseerd en
gaat nu verder met de ondersteuning van de "Scott" software.
Hij heeft in samenwerking met Torsten de code voor g2_link aangepast aan de nieuwe protocol eisen.
In afwachting hierop had ik PI1DHD via PI1DRA gelinkt staan aan DCS007, maar dat is nu dus niet meer nodig.

09-04-2013
Nieuwe software op DCS007 !
Vanochtend is de server geupgrade naar versie 5.0.
De software is op drukke reflectoren als DCS015 en DCS001 eerst uitgebreid getest getest.
De nieuwe DCS versie heeft een sterk verminderd protocol overhead.
Op multi-repeater gateways wordt 40-50% minder verkeer verwacht, zowel met als zonder een QSO.
Het werkt nu net als bij de CCS servers: het protocol wordt aangepast aan de behoefte van de client software.
Control Center software wil veel meer informatie om op het scherm te toveren, zoals repeater en userlists dan een
gateway (denk aan G4KLX of Scott's software). Een gebruiker thuis met meerdere apparaten op het zelfde publieke IP is anders dan een gateway met meerdere repeater modules.
DCS houdt daar nu rekening mee.
De Echo functie zou nu ook beter moeten werken tijdens druk verkeer op de DCS.
Oude client en gateway software werkt niet meer zoals eerder is aangekondigd, het wordt nu automatisch geblokkeerd door de server!
De wijzigingen waren nodig om het systeem stabieler te maken en de belasting zowel aan de server als aan de client kant te verminderen,
zodat ook de mensen met minder snel internet gebruik ervan kunnen maken.

22-03-2013
Uitwijk DCS002S als DCS007 niet werkt.
Onlangs is onze DCS reflector weer een paar keer uitgevallen.
De oorzaak blijkt de ene keer een cyberaanval op de server, maar vaker komt het voor dat de het DCS programma vast loopt
nadat er loops zijn ontstaan tgv oudere versies CCS die nog in gebruik zijn.
Ook als iemand veel packetloss in zijn internetverbinding heeft en gebruik maakt van CCS routering wil de beveiliging tegen
gelijke reflector links wel eens falen.
Na het opnieuw opstarten van de DCS reflector komen de links weer op maar gaan nog steeds de packets tgv de
loops gewoon door; nadat de initiator van de CCS verbinding zijn software heeft gereset komt de boel langzaam weer tot rust.
Dat is waarom het soms zo lang duurt voordat alles weer stabiel is, en waarom op andere poorten van de reflector dan wel gewoon
te werken valt.
Het ligt dus niet aan de reflector zelf!
Wees dus goed bewust van wat er kan gebeuren als je gaat callrouten met CCS!
Verbreek liever eerst de eventuele link met de reflector voordat je een CCS call opzet.
Zeg er ook bij dat je aanroep via CCS gaat!
Vergeet aan het eind van de CCS verbinding niet eerst weer de CCS call af te sluiten met het juiste commando!
Helaas is dat niet bij alle software van verschillende auteurs hetzelfde. Raadpleeg de info die bij je software hoort evt op de
bijbehorende nieuwsgroep.
Mocht de reflector down gaan dan is het advies herstart je software als je met CCS bezig bent geweest. En mocht de reflector
langer uitblijven kun je uitwijken naar DCS002S.
Ik heb het meestal zelf wel in de gaten of ik wordt op de hoogte gebracht om het zo snel mogelijk weer op te starten overdag.

22-03-2013
Info site over D-Star
Er is al een tijdje een Nederlandse website in de lucht waar je van alles over D-Star kunt lezen, inclusief een wiki pagina!
Dat is op http://www.nlreflector.nl 
Ook is daar info van de ronde op de dinsdagavonden te vinden. 

12-02-2013
DCS007 vandaag gereset
Vanmiddag is de reflector ruim een half uur offline geweest nadat het was vastgelopen
ten gevolge van een corrupte datastroom van een van de aangesloten hotspots.
Christ vertelde me onderweg naar huis dat de reflector uit de lucht was.
Thuis aangekomen heb ik de DCS server gereset. Na wat inlooptijd lijkt het nu weer goed te gaan.

09-02-2013
DCS 4.8 release.
Vanochtend is de DCS server gereset voor de 4.8 release.
Kijk op de rpt overzicht op xreflector.net om te zien of je goede software draait!
PI1DHD staat dit weekend op het events kanaal (DCS007E) ivm de PACC

31-01-2013
Jonathan 20130131 release.
Gebruikers van Jonathan's software graag upgraden naar de 20130131 release.
Dit ivm de aanstaande overgang naar DCS versie 4.3

31-01-2013
PI1DHD tijdelijk niet aan de gateway.
De komende dagen wordt er gewerkt aan de internetconnectie van PI1DHD, het komt op een vaste zakelijke ip verbinding.
Met dank aan sponsor La Petite Nails & Beauty in Den Helder,
die dit mogelijk maakt.
Het nieuwe ip adres van PI1DHD wordt: 213.126.90.99
De Xreflector server XRF123 komt op 213.126.90.100

27-01-2013
Belangrijke DCS007 info!
Het was een enkeling misschien al opgevallen maar DCS007 wordt nu elke maandagochtend rond 05:00 uur gereset.
Voor sommige hotspots of repeaters die niet automatisch reconnecten moet er dus rekening gehouden worden dat ze
opnieuw gelinkt moeten worden op de maandagochtend.
Er is dus niets vreemds aan de hand.
Verder wordt er op enkele DCS refelectors met een verbeterde DCS variant gewerkt. De laatste versie software van
Jonathan is daar al op aangepast.
Op dit moment is het mogelijk dat info over de gebruikte software niet goed wordt aangegeven.
Dit gaat naar de repeater status overzicht waar dat ook thuis hoort. Bij het linken van de repeater/hotspot zal dit eenmalig
meegezonden worden, niet meer bij elke uitzending voor zover ik het heb begrepen.
Het zal niet meer bij de user status pagina komen te staan.
Als het uitgebreider getest is zal ook DCS007 op versie 4.x over gaan. Op dit moment werken DCS001, 010 en 015 er mee.
Het is heel belangrijk dat ook jullie gebruikte software dan ook up to date is.
Op de status pagina zal te zien zijn of je moet upgraden. Doe je dat niet dan schijnt het dat je de boel aardig kan verstoren.
De overgang zal dus alleen goed verlopen als op ieders medewerking kan worden gerekend.

17-01-2013
Nieuwe X-reflector software.
XRF123 draait weer met een officëele versie dxrfd omdat er weer aanpassing is geweest die de bezwaren die ik had
heeeft opgelost
Net als bij DCS kan er nu gebruik gemaakt worden met usercalls voor repeaters.
Daarbij is afscheid genomen van het synchroniseren met de dplus geregistreerde users.
De software werkt sneller en kan de streams nog beter handelen.
Control Center gebruikers kunnen nu gewoon weer via poortje 30001 linken op de nieuwe X-reflectors.
Probeer het maar eens uit!
Update 27-01-2013: XRF123 is tot 2 februari uit de lucht, daarna zal hij opnieuw in bedrijf worden genomen
met een nieuw vast ip adres. Ook het ip adres van PI1DHD zal veranderen.
Bij gebruik van xrf123.dyndns.org resp. pi1dhd.dyndns.org zal je daar verder niets van merken.

17-01-2013
Nieuwe X-reflector software.
XRF123 draait weer met een officëele versie dxrfd omdat er weer aanpassing is geweest die de bezwaren die ik had
heeeft opgelost
Net als bij DCS kan er nu gebruik gemaakt worden met usercalls voor repeaters.
Daarbij is afscheid genomen van het synchroniseren met de dplus geregistreerde users.
De software werkt sneller en kan de streams nog beter handelen.
Control Center gebruikers kunnen nu gewoon weer via poortje 30001 linken op de nieuwe X-reflectors.
Probeer het maar eens uit!
Update 27-01-2013: XRF123 is tot 2 februari uit de lucht, daarna zal hij opnieuw in bedrijf worden genomen
met een nieuw vast ip adres. Ook het ip adres van PI1DHD zal veranderen.
Bij gebruik van xrf123.dyndns.org resp. pi1dhd.dyndns.org zal je daar verder niets van merken.

06-01-2013
Veranderingen.
In verband met de stijgende populariteit van thuisoplossingen als (X)DVRPTR en UP4DAR is mij gevraagd
om module X van DCS om te dopen naar Homebrew.
Gelukkig vond OK8ENK, Johan, het geen bezwaar om zijn eigen module daar voor in te leveren.
Verder is er een verandering met de huidige X reflectors doorgevoerd.
Er was vanuit EMCOMM instanties de wens om met meerdere users (zoals Dongels/DVtool/WinDV/DVAR) in te kunnen loggen
op een reflector poort vanachter één router met één publieke IP adres.
Om dit te kunnen bewerkstelligen is het niet meer mogelijk om via poort 30001 in te loggen met dExtra.
Dat werkt alleen nog voor repeaters. Users kunnen nu alleen via poort 20001 (dPlus) connecten.
Dat houdt in dat de ip's of hostnames van deze XRF's in de dphosts.txt moeten worden overgeheveld vanuit de dxhosts.txt
van betreffende toepassingen. Bijvoorbeeld XRF123 als xrf123.dyndns.org aan de dpluslijst toevoegen.
Andere XRFs die dit hebben zijn:XRF001 (USA), XRF044, XRF901 en XRF905. Anderen zullen weldra volgen. 

29-12-2012
FreeDV.
Vandaag mijn eerste QSO gemaakt met Digital Voice middels Frequency Division Multiplex op HF.
Hiervoor werd gebruikt gemaakt met het programma freeDV dat op www.freedv.org gratis is te downloaden.
Met tegenstation PD1DRE net zolang gevogeld totdat alle instellingen goed stonden.
Even later kwam EB1TR terug. Rare gewaarwording een ruisvrij signaal te horen op HF.. 

16-12-2012
XRF123
Ik heb XRF123 weer in de lucht voor experimenten.
Benaderbaar via xrf123.dyndns.org.

9-12-2012
NXDN in opmars.
Sinds de vrijgave van de specificaties van NXDN in juli 2012, lijkt deze FDMA Digital Voice standaard ook in de amateurwereld
in opmars te zijn.
NXDN is een `common air interface` en FDMA staat voor Frequency Division Muiltiple Acces, een 4-level FSK.
Al een jaar of vijf maken Icom en Kenwood mobiele aparatuur voor professionele Land Mobile Radio.
Bekende implementaties zijn IDAS, NEXEDGE en de dual standaard dPMR.
Met een bandbreedte van 4kHz kan een 6,25kHz raster gebruikt worden.
De vocoder die gebruikt wordt is de AMBE+2 van DVSI.
De forward error correction moet beter zijn dan die bij D-Star.
Icom heeft de IC-FR5000 Series VHF and UHF Repeaters die rond de zelfde prijs ligt als een ID-RP2C zonder band module.
Daarbij komt nog dat ze zowel voor analoog als digitaal te gebruiken zijn.
In Florida is door HAMs van West Central Florida Group (NI4CE) reeds een netwerk met enkele mixed mode repeaters opgezet.
Op diverse D-Star reflectors hoor ik over meerdere initiatieven hiervoor in Amerika.
Het lijkt D-Star daar te gaan verdrijven. Ik ben benieuwd wanneer in Europa een volwassen netwerk met meerdere repeaters zal verschijnen.

10-11-2012
KI4LKF software op Raspberry Pi.
Op http://www.va3uv.com/iso.htm kun je een 4Gb SD image voor de Raspberry Pi vinden, ook staat er een duidelijke
handleiding bij hoe de Scott software te installeren: Met behulp van een script van Ramesh is de laatste versie binnen te halen.
Een leuk alternatief voor de Jonathan software en uiterst stabiel. Ik heb het hier nu een paar dagen draaien en het bevalt
prima. Inclusief statuspagina en de bekende tools. 

5-11-2012
Nieuwe firmware voor X-DVRPTR board.
Met V0.72 firmware voor de X-DVRPTR wordt ook Jonathan's software weer ondersteund! 

3-11-2012
Ircddb versus CCS
De meesten onder ons maken hun QSO'S gewoon via een link met hun hotspot of repeater met een reflector
Oorspronkelijk was dit niet in het Icom systeem voorzien.
Men maakte verbinding via callrouting. Zet de call van je tegenstation in het Your(UR)register van je set
en middels een druk op de PTT werd je uitzending verstuurd naar de repeater waar de call van het tegenstation
het laatst op gehoord is.
Om dit bij te houden was er een D-Plus root server die van alle key-ups van gebruikers de ip registreerde.
De hele lijst met veranderde informatie werd naar alle aangesloten repeaters in een postgress bestand gesynchroniseerd.
Dit gebeurd allemaal via TCP en eerst om het half uur, later werden die updates wat sneller achter elkaar verzonden.
De mensen achter het X-reflector netwerk mochten niet hier aan deelnemen. Door het experimentele karakter daarvan werden
de postgress database bestanden op de diverse pc's nogal eens helemaal in de war gegooid.
Erg kwetsbaar systeem en daarom zo goed bewaakt door Robin.
Men bedacht dat via het oude IRC relay chat netwerk mogelijk was om deze updates veel sneller te doen. Het ircddb netwerk
was een feit. Geen postgress bestanden meer maar on the fly alle key-ups naar alle repeaters en later ook ircddb geschikte
hotspots.
Je kunt je wel voorstellen dat met het toegenomen aantal gebruikers er nu ontzettend veel informatie binnenkomt bij elke repeater/hoptspot
Als iemand in Polen zijn microfoon inknijpt voor een locale verbinding op de reflector of om met iemand in Amerika te callrouten,
gaat deze informatie naar iedereen!
Eigenlijk informatie die je pc onnodig belast en daarmee de kans op R2D2 van je uitzending of in je ontvangst in de hand werkt.
IrcDDB is dus een enorme vervuiler van het internet. Maar doet ook veel uitzendingen in het zwarte gat belanden.
Torsten, de bedenker van DCS, heeft dit ingezien en heeft een heel andere manier van callrouten bedacht, zonder aan het D-Star protocol kwaad te doen.
Hij bedacht CCS, Call Connection Service.
Er wordt,zoals ik al eerder heb vermeld, gebruik gemaakt van Scott's ontworpen X-reflector systeem.
In plaats van een point to point verbinding op te bouwen tussen twee repeaters cq hotspots, gaat je uitzending gewoon naar een CCS reflector en
van daaruit naar het opstappunt van je tegenstation. Dit gebeurd niet meer met TCP maar met UDP, een veel internetvriendelijker methode.
Een reflector heeft ook een beperkte capaciteit, ik merk bij bestaande systemen dat er al bij een 60 tal links performance problemen
gaan ontstaan. Daarom wil Torsten, bij elke DCS reflector ook een CCS reflector laten draaien.
Het aantal mensen die gebruik maakt van callrouting is procentueel heel erg laag ten opzichte van reflector QSO's.
Dus zal die capaciteits probleem niet snel ontstaan bij de CCS servers. (lees X-reflectors).
Op dit moment draaien er drie CCS servers. En er worden heel veel testen gedaan.
Een gevolg uit deze testen blijkt dat voor het goed draaien van het CCS systeem het noodzakelijk is dat Control Center software en firmware van de xDVRPTR
moeten worden geupgrade ivm timing en verzonden data naar het ccs systeem.
Dit is natuurlijk niet zo'n gelukkig iets, maar noodzakelijk om problemen te voorkomen met het nieuwe systeem.
De nieuwe versie CC/xDVRPTR firmware en de software van Scott werken goed met het CCS protocol.
Dus om de overstap naar dit systeem te bevorderen: doe de upgrades als je met xDVRPTR met CC werkt!
Gebruik je Scott's, Jonathants of Fred's software in combinatie met DVRPTR board dan niets doen, anders werkt het niet meer.
Met het CCS systeem is het ook weer veilig mogelijk om een STN groep te gebruiken. Zelf heb ik STN123 weer draaien op CCS.

29-10-2012
Nieuwe server voor DCS007 in gebruik genomen.
Let op: voor de mensen die een vast ip hadden ingevuld in hun software voor DCS007,
gaarne de hostnaam gebruiken: dcs007.xreflector.net
Of als er echt een ip ingevult moet: 80.69.86.234
.
Bij WinDV: C:\Program Files\MicroWalt Corporation\WinDV\dcshosts.txt aanpassen!
Het is ondertussen getest dat je daar ook dcs007.xreflector.net kunt invullen.
Bij problemen graag contact met mij opnemen.

27-10-2012
DCS2.0 gaat zondagavond 28 oktober online.
Morgenavond zal er dus een korte onderbreking zijn in het netwerk.
Verder staat voor 1 november de verhuizing van DCS007 naar een andere provider op stapel.
Hiervoor lopen thans de voorbereidingen en kan het tegelijk met de dcs update plaatsvinden.
Graag zondagavond even geen CCS routeringen opzetten of een tweede instantie van gateway software opstarten
om opstartproblemen te voorkomen zoals we die na de crash twee weken terug gehad hebben.

13-10-2012
DCS007 weer terug.
Dankzij een snelle aktie van Paul PE1RJV en Torsten DG1HT is de dcs007 reflector weer in de lucht.

13-10-2012
DCS007 uit de lucht.
Er is zojuist een storing geconstateerd bij de server van DCS007.
Zolang deze niet terug is kunt U gebruik maken van DCS002S (West Europa)
Excuses vooor het ongemak.

13-10-2012
CCS binnenkort ook gekoppeld met ircDDB
Er wordt op dit moment gewerkt aan een koppeling voor callrouting tussen beide systemen.
Het Duitse CCS team doet dit met behulp van Scott's g2_css Dstar CCS Gateway.
Mensen die dachten dat er weer een nieuwe eiland zou ontstaan met CCS kunnen dus gerustgesteld worden.

06-10-2012
CCS nader bekeken.

Op dit moment zijn er twee Call Connection Servers in de wereld.
Eén in Duitsland en één in de US.(CCS001 en CCS020)
Het wordt ondersteund door DV-RPTR Control Center en door g2_ccs van Scott.
Ook is er een add-on voor de Icom repeater beschikbaar.
Control Center is echt bedoeld voor iemand die achter de pc scherm zit.
G2_css maakt het voor homebrew repeaters mogelijk mensen te linken aan ccs die mobiel of portable werken
De CCS_host is eigenlijk niets anders dan een X-reflector waaraan je kunt linken, maar in plaats van je stream naar
iedereen op de reflector te sturen, stuurt hij het alleen door naar degene waar jij verbinding mee wil maken.
Je doet dat, net als met het gebruikelijke callrouten, door in het UR veld de call van degene die je wil spreken te zetten.
Of die call te selecteren in het lijstje op het scherm van de Control Center.
Vervolgens doe je je oproep.
Bijvoorbeeld, met g2_ccs: mijn eigen callsign is PA3CPI en ik wil een route naar gebruiker PE5YES.
Ik zet in mijn D-Star radio: MYCALL=PA3CPI en YRCALL=PE5YES en maak ptt.
Als dat is gedaan gaat er een packet naar de remote CCS_Host.
De remote CCS_Host stuurt het bericht naar PE5YES.
Dus met de nieuwe ccs repeater is het de taak van de remote CCS_Host het bericht door te sturen naar PE5YES.
Als PE5YES niet verbonden is met de CCS_Host, dan gaat er nergens wat naar toe.
PE5YES kan mij (PA3CPI) antwoorden op deze manier: MYCALL=PE5YES en YRCALL=CQCQCQ
PA3CPI kan de instelling MYCALL-PA3CPI en YRCALL=PE5YES blijven gebruiken tijdens het gesprek.
PA3CPI kan echter ook de instelling MYCALL-PA3CPI en YRCALL=CQCQCQ gebruiken, echter pas nadat PE5YES heeft geantwoord.
Als een van de twee stations met een reflector is verbonden, zal audio te horen zijn op de reflector.
En dan alleen als een van de twee YRCALL=CQCQCQ gebruikt en alleen als een van de twee is gelinkt met een reflector.
Als beiden gelinkt zijn aan een reflector (dezelfde of een andere) dan krijgt slechts een reflector de audio via een weg.
Het is dus beveiligd dat twee reflectors aan elkaar worden gekoppeld zoals met de eerste versie nog fout ging.
Dit gebeurt dus niet:

REF001C ---> PA3CPI ----> CCS_HOST ----> PE5YES ----> DCS007B

Het maakt niet uit wat voor type reflector is geconnect, slechts een kan audio krijgen.
Bovendien: Alleen met CQCQCQ krijgt één reflector audio.
Dit is gedaan zodat er niemand geblokt wordt op een reflector.
Om de verbinding te verbreken moet een van de twee gruikers het commando YRCALL=_______X verzenden.
Dus een X op posietie 8. Dan verbreekt de virtuele link tussen PA3CPI en PE5YES. Bij Control Center kun onder de CCS tab gewoon klikken op een call om verbinding te maken, om te verbreken klik je op disconnect.
Als iemand anders naar PE5YES wil "routen" via CCS dan kan die hem niet bereiken totdat hij of PA3CPI de virtuele link heeft verbroken.

Met Control Center is het momenteel ook mogelijk om te routeren via DTMF als de tegenpartij zich heeft geregistreerd.
Hij heeft dan een uniek nummer gekregen welke met dtmf verzonden de link ook opzet.
Registreren hiervoor kan als user op: http://dcs.xreflector.net, daar staat ook de lijst met calls en nummers. 

13-09-2012
Update DCS reflector vrijdag 14 september.

Wat verandert er?

* je kan met meerdere modules linken in een room.
* een extensie en interface voor CCS is geïmplementeerd.
* een andere decoder voor textberichten.
* Structuur voor websites uitgebreid met een entry.
* rpt2 toont nu eigen module.
* CPU load van de reflector met 62% verminderd.
* interface naar register-server geïmplementeerd. 

13-09-2012
Aankondiging nieuw systeem: CCS Call Connection Service
Na DCS kon CCS wel eens de nieuwe revolutie zijn in DV communicatie.
Deze opvolger uit de hand van DG1HT beoogt de ICOM Callsign routing, de ircDDB routing, D-Plus en StarNET te vervangen.
Callrouting gaat vaak mis omdat het onduidelijk is hoe je uitzending aan de andere kant doorkomt.
Misschien is daar al een QSO gaande.
Het nieuwe CCS systeem biedt daar een oplossing voor.
En het mooie is: het is heel simpel in gebruik.
Kurt, DJoABR geeft de volgende voorbeelden:

Voorbeeld-1:
------------
Ik wil, gebruik makend van ControlCenter, praten met GB1ABC welke ergens in de wereld rondreist,
misschien met zijn notebook in een hotel:

* Ga naar het CCS venster en klik op GB1ABC
* Druk de PTT knop in and spreek.

Dat is alles wat je moet doen.
GB1ABC hoeft geen enkele knop in de drukken om de route terug in te stellen, zoals dat bij ICOM en ircDDB moet.
Hierdoor is het beantwoorden ook erg eenvoudig, gewoon de mike in knijpen en terug praten.

Voorbeeld-2:
------------
Ik gebruik mijn ICOM setje zonder PC via een repeater en wil met GB1ABC praten:

* Enter GB1ABC als urcall in de transceiver.
* Druk de PTT knop in en spreek.

Alle routering wordt door CCS automatisch geregeld, er hoeft verder niets te worden gedaan, ook de terug route schakelt automatisch.

Auto-Conference-Mode:
---------------------

Traditioneel Callsign Routing heeft een groot problem: Je kunt naar iemand callrouten maar je krijgt geen antwoord.
Je weet niet wat de situatie is aan de andere kant. Tevens moet de tegenpartij de urcall instellen om te kunnen antwoorden.
Dit blijkt vaak te ingewikkeld.

CCS doet het anders: Het schakelt automatisch in conferentie modus. Een voorbeeld:

Voorbeeld-3:
-------------
Ik wil met GB1ABC praten. Maar GB1ABC is al verbonden met DCS001-B en is in QSO met DL1XYZ.

* Ik selecteer GB1ABC.
* Ik knijp de PTT knop in.

Nu zal CCS me automatisch koppelen met de communicatie die gaande tussen GB1ABC and DL1XYZ.
Ik kan beide stations (en alle andere stations in dit QSO) horen.
Als ik spreek dan horen alle anderen mij ook.

Conclusie:
------------

CCS werkt helemaal automatisch.
Alles wat een gebruiker hoeft te doen is een call selecteren en praten.
Het kan communicatie opzetten naar andere gebruikers of naar repeaters. CCS zal als eerst ondersteund worden in de volgende Control Cernter versie.
Er wordt gewerkt aan een Client voor Icom Repeaters en hopelijk zullen de andere software schrijvers volgen
als deze worden voorzien van de specificaties.

13-09-2012
ircDDB Viewer voor iPhone
Tycho, PE1GP heeft een app gemaakt voor de iPhone.
Je kunt hem gratis downloaden van de App Store.
Het toont repeaters en de frequenties, locatie, afstand, richting, kaart, last heard, een grafisch overzicht
van aktiviteit en nog veel meer, gebaseerd op je eigen lokatie.
Het ziet er leuk uit!

25-08-2012
Icom kondigt nieuwe producten aan.
De ID31 porto krijgt een grote broer
Het betreft de ID51, een dualbander 2/70 met verder de opties die de ID31 ook heeft.
Hier zaten veel mensen op te wachten!
Ook komt er de IC 7100, een touch screen HF/VHF/UHF met D-Star en ook de 4 meterband!
Icom is goed bezig...

15-07-2012
PI1DHD terug in de lucht.
Vanaf woensdagmiddag is de DStar repeater van Den Helder uit de lucht geweest.
De apparatuurkast is opnieuw bekabeld en weer volledig in bedrijf.

06-07-2012
De AMBE Add-on boards worden nu volop geleverd.
Het is vast al bekend dat de printen van de DVRPTR groep nu uit handen is gegeven aan een commercieel bedrijf.
Via shop.dvrptr.de kun je de complete printjes nu bestellen.
Begin deze week ontving in mijn exemplaar van het AMBE printje.
Ondertussen heb ik deze werken en gebruik hem nu om DStar te maken met een FT7800 van Yaesu.
Ik ga binnenkort ook wat testen doen op 10 meter om te kijken hoe DV zich daar gedraagt.
Dan prik ik het kastje op de 9k6 aansluiting van mijn FT847. En draai dan ook een hotspot op 29Mc via de FT897 van
Marjan.
Het kostte wat moeite om een knap klinkende microfoon te vinden maar dat is nu ook voor elkaar.
Ik heb daarvoor wat verloopstekkertjes gemaakt.
Ik ben dus weer leuk aan het freubelen.

28-05-2012
REF001C tijdelijk op andere server weer in de lucht / D-Star training.
Na het uitzetten van de REF001 server omdat die te kampen had met een ddos aanval, is er nu
tijdelijk een andere server die REF001 heeft overgenomen.
De oude server kan ondertussen rustig hersteld en getest worden.

Onderstaande link verwijst naar de D-Star training zoals die op de Hamvention in Dayton is gepresenteerd.
Voor beginners op D-Star, die de Engelse taal machtig zijn, misschien interessant.

20-05-2012
Aankondiging van nieuw digitaal product
John Hays (K7VE, de bedenker van STARnet) heeft een aankondiging gedaan van een apparaat welke is ontwikkeld bij een nieuw bedrijf, waar hij Marketing Director is.
Met deze transceiver kan op 70cm tot 25 Watt in diverse digitale modes uitgezonden worden.
Streaming van voice, video en andere data is hiermee mogelijk.
Met snelheden tussen 4k8 tot 56kbps!
Net als de ID-1 van Icom zit er een utp netwerkaansluiting op.
Het lijkt een interessant apparaat, ook voor EMCOMM doeleinden.
Er is nog geen afbeelding van het apparaat gepubliceerd.
Er wordt al wel een richtprijs genoemd van $395.
Lees hier meer: UDR56K-4

17-05-2012
SDR ontvangst voor 30 euro met RTL HDTV USB Stick..
Vandaag heb ik dat ding aan de praat gekregen, nadat ik hem via ebay had aangeschaft.
Onze SDR goeroe Michiel Dik had me de tip gegeven dat je met zo'n ding heel goed ontvangst kan hebben vanaf 50 MHz.
Ik heb een EzTV666 USB Stick in de USA besteld; E4000 Tuner RTL2832 RTL2832U RTL-SDR van NooElec.
Die was in twee weken binnen.
Via het reddit.com forum de nodige software en info verzameld.
In eerste instantie alleen maar vertikale strepen in waterval scherm, luisterend via het bijgeleverde antennetje.
Leek wel of ie computerstoring oppikte. Nadat ik de kniptang in het coaxje had gezet kwam de aap uit de mouw.
Het bleek namelijk geen coax maar een tweelingsnoertje...
Na een smb verloopje te hebben gemaakt en de stick op een buitenantenne had aangesloten kwamen er dan toch signalen door.
Nog even wat finetuning gedaan met de instellingen van WinRad. En zie daar prima ontvangst van FM omroepstations, vliegtuigen, HAMs op 2 en 70 cm.
Weer een leuk item om mee te spelen!
19-05-2012 Extra informatie toegevoegd onder de knop SDR.

26-04-2012
Blog MW0DNK over DCS
Ik las zojuist dit stukje over DCS..

23-04-2012
D-Plus 2.2J is uit.
Vandaag is ook D-Plus verbeterd met het systeem zoals DCS dat kent.
Verbindingen zullen nu ook sneller weer opgepakt worden.
Ook bij wisselen van reflector is meteen de lopende stream te horen.
Ook kan een repeater nu op twee poorten tegelijk aan dezelfde reflector
gekoppeld worden.

17-04-2012
Het AMBE boardje werkt..
Gister is door Kurt,DJ0ABR het eerste QSO gemaakt met het DVPTR en het AMBE subboardje.
Jan, DO1FJN heeft de software geschreven en Kurt heeft het gebruikersinterface in DV-RPTR Control
Center gemaakt.
Kurt had hiermee samen met zijn FT8800 een D-Star transceiver gemaakt.
De test is goed verlopen.
Ook is een tweede applicatie gemaakt waarmee een dongel functie gecreëerd wordt.
Hiermee kun je direct zonder trx via internet gesprekken voeren op de D-Star netwerken.
Er zal nog wat ge-finetuned worden met de software en de serieproductie van het AMBE boardje zal spoedig
starten.

11-04-2012
Nederland heeft eigen DCS reflector!
Sinds vandaag is de DCS007 reflector in de lucht, draaiend vanaf Neêrlands bodem.
De reflector draait naast zijn broertjes REF017 en XRF017 in een datacenter in Amsterdam.
Voorlopig ip is 87.253.159.112 of DNS: DCS007.xreflector.net
XRF017 zal nog even parallel draaien, maar zal uiteindelijk verdwijnen.
DCS007A is een kanaal die met alle andere DCS reflectors wereldwijd in verbinding staat.
DCS007B is de het landelijk kanaal voor Nederland.
DCS007C is voor Nederland-Noord, DCS007D voor Nederland-Midden, DCS007E voor Nederland-Zuid
Voorts heeft elke provincie nog een eigen kanaal.
En een kanaal voor DARES en DWGN en Techniek.
Waarschijnlijk zal voornamelijk het B kanaal gekozen worden, maar er is nu keuze te over om
eventueel uit te wijken. 

08-04-2012
DUTCH*Star WinDV (DV Node for Windows) ondersteunt nu ook DCS

30-03-2012
KI4LKF software ondersteunt DCS
Naast de DV-RPTR Control Center ondersteunt de software van Jonathan, maar sinds gister nu ook die van Scott, de DCS reflectors.
Er zijn nu dus drie netwerken, D-Plus, DExtra en X-net (DCS)
Via de repeaters PI1NYK, PI1DSE en nu ook PI1DHD kan met alle drie de netwerken gelinkt worden.

26-03-2012
G2_ircddb rptr software op Android.
Vandaag de eerste verbindingen gemaakt met de naar Android OS geporteerde software van Scott KI4LKF.
Zowel de gateway als de g2-link draaien netjes op de Samsung Galaxy S2 smartphone van Marjan.
Het wachten is nog even dat de dvrptr software ook klaar is voor android.
Nu kan het alleen nog maar met een GMSK nodeadapter.
Samen met het extern te voeden DVRPTR boardje wordt dit weer een nog kleinere portable oplossing dan met een Alix 3D3.
De app's zijn reeds op Google Play Market te downloaden.
Alleen de announcement files en config files moet je er dan nog apart bij downloaden vanaf de sourceforge site van Scott.
Als straks het ambe plug-on boardje ook leverbaar is wordt het helemaal leuk.

11-03-2012
ICF voor ID-31E
Gister heeft Marjan een ID-31E porto gekocht en ik heb voor haar alle repeaters er ingezet. De ICF file heb ik ook even geupload naar het DWGN forum.

11-03-2012
DCS
Sinds 09-03-2012 zijn de DCS reflectors (ondertussen 3 in de lucht) ook te benaderen met de nieuwe IRCDDB gatewaysoftware van Jonathan 

06-03-2012
DCS001 op X-Net
Onze Duitse vrienden hebben een nieuw reflector netwerk gelanceerd. Ze zien het als de 2de generatie reflectors.
Reflector DCS001 is hiervoor de eerste aktieve reflector, te benaderen met de
control centre software voor DVRPTR.
Hij beschikt over 26 modules, A t/m Z. Elk module kan een unieke naam gegeven worden door de Administrator.
In plaats van denken in modules kan men nu namen gebruiken van Landen, regio's of groepen.
DCS zou een betere interne routerings structuur bezitten en heeft een beter presentatie naar de gebruiker.
Op dit moment is DCS001 E toegewezen aan Nederland.
Naar verluidt gaan binnenkort ook elders in de wereld enkele DCS reflectors geïnstalleerd worden.
Met Christ PE5YES en Art VK4GO hebben we al contact gemaakt op DCS001 E.
Status info netjes op: De xREFLECTOR status pagina.

07-02-2012
AMBE Speech add-on voor DVRPTR
DVRPTR groep heeft aangekondigd dat er een vervolg is op het DVRPTR boardje, dat al behoorlijk populair begint te worden.
Zo is er over enkele maanden een printje beschikbaar, met een AMBE chip er op, welke aan de bestaande DVRPTR print geprikt kan worden.
Op deze add-on zitten aansluitingen voor een microfoon en een luidspreker.
In combinatie met elke 9k6 geschikte FM set ontstaat zo een D-Star transceiver.
Ook de prijs van dit add-on printje is weer erg interessant!
Beide printen samen is nog niet eens de helft van de goedkoopste D-Star porto.
Leuk voor DV op de korte golf!
Naast dit printje komt er ook een andere add-on.
Dat is de FM Transceiver add-on. Gemonteerd aan het DVRPTR boardje maakt dit een soort DVAP, er zit nl een 2m en 70 cm zendontvangertje op!
Meer info op: De DV RPTR website.

16-01-2012
D-Star from over-sea..
Vanavond hoorde ik plots 2E0AIV CQ roepen.
Na een blik te werpen op de gateway log zag ik dat hij direct via de repeater PI1DHD B werkte.
Dus snel maar even antwoord gegeven aan Andy. Hij woont in Cromer, dat is hemelsbreed zo'n 233 km van de repeater af.
Voor hem de eerste keer dat hij een D-Star verbinding had over de Noordzee heen.
En ik heb het ook nog niet eerder gehoord, dus was wel even leuk. Misschien een first?
Hij had de Helderse repeater in zijn setje ingeprogrammeerd, dus we zullen hem wel vaker gaan horen.
Hier een screenshot die ik een dag later heb gemaakt:


18-12-2011
Callsign routen met DV-RPTR Control Center
Vandaag is een versie van deze software vrijgegeven waarmee het voor iedereen mogelijk is om
aan callsign routing te doen.
Voor de software zie de link onder de knop Software.
Naast de IRCddb server is er nu de MCS (multi connect server) waarvoor je niet hoeft te registreren en waarmee je zonder
officiele repeatercall toch kan callsign routen.

14-12-2011
Mijn eerste test met DVRPTR
Vandaag heb ik het dvrptr boardje uit Duitsland ontvangen.
Dit is een alternatief voor het GMSK node adapterboardje met on-board een DSP chip.
In eerste instantie heb ik hem in gebruik genomen op de 2m simplex poort van PI1DHD.
En wel op mijn XP machine en met de software van KI4LKF.De eerste verbindingen zijn ondertussen gemaakt en de rapporten zijn goed so far.
De behuizing is ongeveer twee lucifersdoosjes naast elkaar breed, kleiner dan ik had verwacht.
Ik moet nog even een kabelsplitsing maken om hem in duplex te kunnen uitproberen.
En dan kan hij op de linux pc aangesloten worden, voor PI1DHD B.

22-11-2011
DTMF commando's voor linking en unlinking.
Het is sinds vandaag ook mogelijk om de repeater PI1DHD te linken en unlinken door middel van DTMF codes,
gegenereerd met je d-star set.
Unlinken met code 73
Linken aan X reflectors met een # bijvoorbeeld: #017A linkt met XRF017A
Linken aan reflectors met een * bijvoorbeeld: *001C linkt met REF001C
De tekens A, B en C vindt je in de rechtse vertikale kolom van je keypad.
Opmerkingen: druk slechts kort op de keys, en tussen elke key minimaal 0,5 s ruimte.
Uiteraard werkt dit alleen voor de locale RF gebruikers van PI1DHD.
De normale methode met ur-call settings blijft ook gewoon werken.

24-10-2011
Migratie PI1DHD B.
Vandaag is de 70cm repeater PI1DHD B succesvol omgebouwd en verhuist naar een ander IP.
De statuspagina's werken ook weer.
Verander het oude IP in de DNS naam: stn123.dyndns.org zodat je de repeater weer kunt linken.
Verder is XRF123 nu fulltime in bedrijf. Zet ook die in je hosts lijst: xrf123.dyndns.org

18-09-2011
XRF123 experiment.

Sinds kort is XRF123 hier aktief.
Het gaat om een experiment, zodat ik daar ook wat ervaring mee kan opdoen.
XRF123A voor voice, XRF123C wil ik wat D-Rats experimenten op gaan doen.
Probeer het ook maar eens uit.
Je kunt XRF123 toevoegen aan de dxhosts.txt in de WinDV map: xrf123.dyndns.org
Of bij DVAR in de ExtraGateways.txt.
De statuspagina staat in de lijst bij: dashboard 

25-08-2011
DV RPTR OPENSOURCE MODEM.

Thorsten, DG1HT is een van de mannen achter ircDDB.
Gisteren kwam hij met de aankondiging van een geheel nieuw product!
En deze is vanaf september ook al te bestellen bij hem, dus hij heeft alles goed voorbereid.
Wat heeft hij ontwikkeld? Wel, het is een DV adapter zonder de bekende GMSK chip, maar in plaats daarvan
een digital signal processor!
Met dit -overigens zeer fraai- boardje kun je een D-Star hotspot of repeater maken. Het is echter super flexibel,
andere DV normen maar ook gewoon analoog kan je er ook mee aan, mits de juiste software er is.
Uiteraard heeft hij software voor D-Star al geschreven.
Een prachtige ontwikkeling weer.
En voor half de prijs die je voor een gebouwde gmsk boardje moet neertellen.
Helaas is het niet geschikt voor zelfbouw want het is met SMD componenten uitgevoerd. Je kunt hem alleen kant en
klaar bestellen.
Meer informatie op de website dvrptr.
Thorsten heeft ook een Yahoo group opgericht voor dit modem.

14-08-2011
Eerste D-STAR satelliet verwacht begin 2012..

Op de site van de Universiteit van Luik staat info over de OUFTI-1, Orbital Utility For Telecomunication Innovation.
Deze kubusvormige nanosatelliet zal gebruik maken van het D-STAR digitale communicatie protocol.
Wereldwijd kunnen straks radiamateurs hier gebruik van maken.
Ook de telemetrie data zal mede via D-Star worden uitgezonden middels het AX25 protocol.
Men spreekt van een nanosatelliet omdat hij slechts 10x10x10cm groot is.
Ik ben benieuwd hoe dit in de praktijk uit gaat pakken, ik bedoel als iedereen er overheen kan werken,
dan zal het probleem van collisions wel helemaal heftig zijn.
Verder zie ik de toegevoegde waarde niet zo, tenzij wereldwijd het internet er uit ligt.
Maar wel een leuk experiment waar de Belgen toch weer mee voorop lopen.

14-08-2011
Perseïden..

Dit weekend heb ik veel achter het scherm gezeten vanwege meteor scatter.
Ik had vrijdag het programma WSJT9.0.2, een betaversie, geïnstalleerd.
Er staat een link onder de Software knop.
Werkte meteen perfect via mijn Digi-Box en de FT847.
Het maakt gebruik van de digitale modulatiesoort FSK441.
Had ik vorig jaar met een oudere versie van het programma nog een drietal verbindingen kunnen maken op 2 meter,
deze keer bleef het echter bij het waarnemen van veel stations.
Met mijn 15 elm. QueDee antenne en een 100 Watt eindtrapje was ik kennelijk toch wat te zwak.
Ik heb echter mooie reflecties ontvangen van stations tot over 2000km.
Het programma WSJT, geschreven door Nobelprijswinnaar Joseph Taylor, decodeert de zwakste en kortste reflecties nog prima!
Heel leuk om weer eens mee bezig te zijn.


Voortgang PI1ADH..

Van Piet PA3DRU kreeg ik gister het nieuws dat hij voor PI1ADH een tweede setje geregeld heeft die direct geschikt is voor GMSK.
Daar zijn we heel blij mee. Het eerste setje, een MC70 mobilofoon moet nog een 9k6 modificatie ondergaan.
Verder nog de 1/2" CellFlex coax en de antenne in één van de masten bij de Bunker, dan is Den Helder een mooi D-Star opstappunt
rijker.

             Nee die voorste mast is niet krom..

08-08-2011
Nieuwe hotspot in voorbereiding: PI1ADH.

In de VRZA Bunker wordt momenteel WinDV software getest op een Alix 3D3 mini-pc boardje.
Vooralsnog zonder RF. Het is de bedoeling dat dit straks op 70cm eerst als hotspot gaat werken.
De verwachting is dat hiemee de dekking op Texel vanaf die lokatie beter zal zijn..
In een later stadium zal dit verder uitgebereid worden tot repeater.

24-07-2011
Software Defined Radio.

In de Bunker is een project opgestart voor het bouwen van een SDR ontvanger.
Door met een groepje hier mee bezig te zijn kunnen we elkaar helpen bij eventuele
problemen waar we tegenaan lopen.
Mocht je mee willen doen, schrijf je dan in op de intekenlijst in de Bunker.

24-07-2011
Callrouting, starnet groepen, WinDV...
Ik heb het informatieve stukje over dit onderwerp verplaatst onder de knop D-Star. 

07-06-2011
Vandaag de laatste hand gelegd aan het nieuwe dashboard.
Hierop zijn nu ook de STN123 subscribers te zien.
Hier te vinden:  dashboard PI1DHD/STN123

29-05-2011
De callserver ve3rsd is door power problemen uit de running.
Je kunt overschakelen naar een andere server: ve3tnk.homelinux.net

21-05-2011
Vandaag weer een upgrade gedaan van de ircddb starnet software.
De dubbele streams die ontstonden als twee gateways naar elkaar toe starnetten
terwijl ze beiden ook aan een (x)reflector hingen zou nu over moeten zijn.
We gaan het weer uitproberen.

16-05-2011
D-Star experiment op HF.
Ik ben wat aan het testen op 29.6 MHz.
Op dit moment heb ik tijdelijk repeater poort PI1DHD A op die frequentie aktief.
Mensen met de IC9100 of met een DV adapter kunnen hier gebruik van maken.
Zet RPT1 op PI1DHD A en RPT2 op PI1DHD G
De poort kan zowel aan REF als XRF gekoppeld worden maar tijdens mijn experimenten
zal die koppeling standaard met XRF017B zijn.
Komend weekend zal er veel aktiviteit zijn ivm de HAM beurs in Dayton.
Ik wil kijken of ik er wat van kan meepikken

07-05-2011
De status pagina achter de knop PI1DHD is aangepast.

07-05-2011
DstarNet groep STN123 Den Helder is vanaf heden aktief.
Zet "your" op STN123 en maak PTT en je bent aangemeld bij de server.
Na 30 minuten inaktiviteit wordt je automatisch uitgelogd.
Als je zelf wilt uitloggen kan dat door in "your": STN123 T in te vullen.
Als je bent aangemeld, dan kun je spreken met alle andere mensen die in de groep aangemeld zijn.
Gebruik voor elke uitzending naar de groep in your STN123 ipv CQCQCQ.
Let op: dit werkt alleen op de bij ircDDB aangeloten repeaters en hotspots.
BELANGRIJK:
Werk je via een aangesloten ICOM repeater, unlink dan eerst de repeater alvorens deel te nemen
aan de groep. Dit om evt doorzetting naar een DPlus reflector te voorkomen.
Lokale gebruikers van PI1DHD: jullie zitten automatisch ook in de lokale STN123 groep als
je op de C module werkt (144.9375) met gewoon CQCQCQ in "your". Dus lokaal geen STN123 invullen!

01-05-2011
Inmiddels zijn er in Nederland 2 Starnet servers in de lucht.
Eentje bij Christ, PE5YES, werkend met de groepsnaam STN555 en
een bij onze reflector beheerder Paul, PE1RJV, met de groepsnaam STN017, hoe kon het ook anders!
Om er gebruik van te maken moet je bij elke uitzending in het UR veld de naam van de groep mee
uitzenden. Dan hoort iedereen in de groep jou en alle uitzendingen van anderen in die groep
komen op de ircDDB aangesloten repeaters uit waar de aangemelde mensen in die groep het laatst gehoord
zijn.
Om je weer af te melden uit de groep moet je de groepsnaam uitzenden met een T van terminate op de
achtste positie óf door in het message veld de tekst LOGOFF mee te zenden.
De meeste Starnet servers hebben een bepaalde tijd ingesteld staan voor inaktiviteit van de deelnemer.
Na deze tijd wordt je automatisch afgemeld.
Daar er al meerdere software ontwikkelaars hun eigen variant van de server hebben gemaakt
kan het zijn dat de ene server anders reageert dan de andere voor wat betreft (tekst)meldingen
bij aan en af meldingen.
Als het straks verder ontwikkeld is zal de status van aangeslotenen steeds duidelijker zijn
Sommige servers hebben al een statuspagina waarop je kunt zien wie er allemaal in de groep zitten
op dat moment.
Let wel, Starnet werkt alleen bij repeaters die ook aangesloten zijn op ircDDB!
Probeer het eens uit op een DEXTRA repeater, bij icom repeaters met DPLUS kan het zelfde gebeuren
als met gewoon callsignrouten: omdat deze vaak aan een reflector is gekoppeld kan het zijn dat je
een lopende verbinding op de reflector verstoord! Vergewis je daarom ervan dat er geen QSO gaande is.
Of ontkoppel de locale repeater eerst!
In Duitsland gaan de XRF010 gebruikers al migreren naar Starnet.
Zodat uiteindelijk de reflectors kunnen vervallen en veranderd zullen worden in Starnet servers.

25-04-2011
Nieuwe ontwikkelingen in D-Star land!
Vandaag heb ik mijn eerste testjes gedaan met het gebruik van STARNET.
Dit is een nieuwe ontwikkeling die mogelijk de reflectors overbodig gaat maken.
Op dit moment zijn er al meerdere STARNET servers in bedrijf gesteld.
Het grote voordeel van STARNET is dat je jezelf kunt aanmelden bij een STARNET groep.
Deze groep kan bestaan uit bijvoorbeeld allemaal mensen die de Friese taal spreken,
maar ook uit een groep vrienden verspreid over de wereld.
Eenmaal aangemeld kun je spreken met alle anderen die op diezelfde groep zijn aangemeld.
Ben je het zat, dan log je simpelweg weer uit.
Je kunt ook bij meerdere groepen tegelijk aangemeld zijn.
Je bent niet gelinkt zoals je dat met een reflector hebt, het werkt puur via de callsign
routing mogelijkheid en gaat via het ircDDB systeem.
Je kunt naast je eigen ircddb repeater ook zo'n Starnet server laten draaien:
het zit al ingebouwd bij de ircDDB gateway software van Jonathan. Maar er is ook dedicated
software die bijvoorbeeld op een server kan draaien als nu bijv REF 017 heeft. Dat is dan wat krachtiger.
Al met al lijkt dit op wat we willen met D-Star!
Ik hou jullie op de hoogte.

27-03-2011
Op 8 april zal ik een info avond houden over D-Star in de VRZA Bunker in Den helder .
Aan de hand van een powerpoint presentatie hoop ik een ieder duidelijk te kunnen maken
hoe een en ander werkt en wat de mogelijkheden zijn.
Aanvulling 24-04-2001:
De avond was goed bezocht en er werden weel vragen gesteld, teken dat men geïnteresseerd is
in de materie. We gaan werken aan een repeater die vanuit de Bunker gaat draaien!

05-02-2011
Op deze link krijg je live te zien wie er aktief zijn
via de ircDDB aangesloten gateways.
Je kunt daar zien hoe snel het systeem werkt: Zodra je de microfoon inknijpt zie je je call
al voorbij komen.

30-01-2011
Via deze link kom je op de site van Scott, waar alle info staat over de
software die ik hier momenteel ook draai voor de repeater.

08-01-2011
DV Dongel en DV AP omleiden naar andere calsignserver.
Van Filip, ON3FV ontving ik een beschrijving hoe je de vaste callsignserver bij
genoemde applicaties kan omleiden naar een andere waarbij alle ircDDB gateways
en ook de geschikte X-reflectors geconnect kunnen worden.
Van PE5YES kreeg ik nog een andere server. 

08-01-2011
Canadese Callsignserver.
Er is een callsignserver bij gekomen welke alle aktieve ircDDB gateways vermeld.
Verder de REF en XRF's
Je kunt dit toevoegen aan de CallsignServers.txt in je DVAR directory.

05-01-2011
Repeater op embedded mini pc.
Vandaag de ircDDB repeatersoftware van Scott geïnstalleerd op een ALIX 3D3 board.
Het heeft nog wat fine-tuning nodig maar het werkt!

04-01-2011
Met DVAR op XRF017
De software van XRF017 is nu ook aangepast, zodat linken vanuit DVAR ook mogelijk is!
Voeg XRF017 toe aan je ExtraGateway.txt in je DVAR directory, dat doe je zo:
XRF017,xrf017.dstar-europe.net

26-12-2010
Inbound connections mogelijk op PI1DHD.
Sinds vandaag kan je met je DVAR hotspot linken aan PI1DHD B of C.
Dit biedt de mogelijkheid om bijvoorbeeld mee te praten op het X netwerk.
PI1DHD C is meestal geconnect met XRF017A. Staat PI1DHD niet in je callserverlijst, dan kun je deze handmatig invoeren in DVAR.
Het IP van PI1DHD is 94.211.198.85 .
De repeater kan max 5 inbound connections aan.
Probeer het eens uit zou ik zeggen.

16-12-2010
GPS mode.
Ik kan jullie mededelen dat zowel GPS-A als de Icom GPS mode beiden weer ondersteund
worden op PI1DHD. Ik heb software genius Scott toch overgehaald om hier in te duiken,
hetgeen resulteerde in een de beta-release die ik nu heb draaien.
Binnenkort zal een officiële versie weer op de website staan van KI4LKF.

13-12-2010
Voicemail.
Vanaf heden kan je ook een voicemail bericht achterlaten op de repeater.
Voor de commando's kijk achter de PI1DHD knop.

12-12-2010
En weer wat extra functionaliteit..
Via RF kan ik commando's geven naar de repeater waarmee ik scripts kan opstarten.
Ik heb als proef commando's gemaakt waarmee ik vanaf bv poort C van de repeater
poort B ergens aan kan linken of unlinken. In mijn geval is dat handig als ik mobiel
en verder van de repeater af ben. De repeater kan maar met een poort aan bv REF017A hangen.
De reikwijdte van poort C is groter en ik kan via deze poort connecten met REF017A door eerst
poort B daarvan te ontkoppelen.
Er zijn echter onbegrensd veel mogelijkheden te bedenken.
Mocht je een leuk idee hebben laat het me weten.
Overigens werkt de repeater al enkele weken met anouncements die ingesproken zijn door
mijn Marretje, PD0MAR. De eerste Nederlandse D-Star repeater met een vrouwenstem. Helaas Robin!
Het is de moeite waard om eens om te rijden via de noorkop, om de repeater eens te proberen...

07-12-2010
Vandaag een nieuwe versie van ircDDB geïnstalleerd welke de slowdata text ook
zichtbaar maakt op de ircDDB Live pagina.  

07-12-2010
De software, omschrijving en installatie instructies van Scott zijn te vinden
op:  KI4LKF ircDDB_gateway

29-11-2010
Nu de software van Scott op mijn windows machine goed blijkt te werken heb ik
vandaag alles ook op de Linux pc geïnstalleerd.
De stap voor stap handleiding die op zijn site te downloaden is blijkt goed
uitvoerbaar, alles werkte in een keer. En waarschijnlijk stabieler dan onder windows.

24-11-2010
Weer een ontwikkeling. Vandaag op de repeater ook de echotest functie toegevoegd!
Zet een E op de achtste positie in UR en geef een testberichtje.
De repeater zet dat niet door naar de gateway, en komt terug met
een echo van je bericht. Zo kun je de kwaliteit van je verbinding testen!
Nu zijn alle functies van een Icom repeater ook op de zelfbouwrepeater PI1DHD
aanwezig, met nog als extra dat je kunt linken naar zowel ref als xref en ook
kun je crossband werken door in rpt2 de call en bandmodule van de andere poort
van de repeater te zetten.

23-11-2010 gewijzigd:29-11-2010
Scott, KI4LKF heeft aan zijn software nu ook voice anouncements toegevoegd
welke te horen zijn bij het linken en unlinken van de repeater.
De huidige linkstatus is met een I op de 8ste positie in UR op te vragen.
Wil je ook experimenteren met zijn software dan kan je die gratis downloaden
op http://sourceforge.net/projects/ircddb/files
Meld je eerst aan bij IRCDDB op www.ircddb.net
Je krijgt dan inlogcodes toegestuurd per e-mail.
Download de laatste software modules voor jouw besturingssysteem (Xxx: windows of linux).
De volgende files moet je hebben:
g2_ircddb_x.xx_Xxx.zip (dit is de g2 voor ircddb met in de config je ircddb inlogcode)
g2_link_x.xx_Xxx.zip (dit regelt de link naar de Ref en xrf reflector)
rptr_Vx.xx_Xxx.zip (de repeater module voor GMSK nodeadapter)
Er staan duidelijke readme files waarin staat hoe je een en ander moet doen.
Crist PE5YES en ik kunnen je verder helpen als je er niet uit komt!

15-11-2010
Ondertussen is er keuze uit software voor ircDDB, naast de software van Jonathan G4KLX
is ook Scott met een versie gekomen. Beiden kunnen nu ook omschakelen van XRF naar REF.
Op dit moment test ik Scott,Ki4LKF, zijn software. Zijn repeatermodules voor GMSK werken
probleemloos. Dat is nog niet het geval met de gmsk repeatermodule van Jonathan.
Daarentegen heeft Jonathan een prima werkende repeater module voor de geluidskaart.
Ik heb deze zo ingesteld dat het goed samenwerkt met de g2-ircDDB van Scott als één
van de repeaterpoorten.
Vandaag is ook de aprs functie weer toegevoegd.

31-10-2010
De software van G4KLX nu een week lang uitgetest. De geluidskaart module werkt
uit de kunst. De GMSK repeater module wil echter nog niet naar tevredenheid.
Nog veel vastlopers, die voornamelijk met de USB poort te maken hebben.
Wel heb ik gekeken of het met meerdere modules tegelijk werkt, en dat gaat netjes.
Gisteren heb ik de laatste ircDDB versie er ook bij gezet, hiermee heb ik nu een
multi band stand-alone repeater waarmee ik callsign routing kan doen, en kan connecten
met X-refectors zonder aangesloten te zijn bij een trustserver. Er wordt hard gewerkt aan een koppeling met het D-Plus netwerk, en aan een monitorpage.
Totdat het zover is blijf ik nog even om en om met beide sytemen werken (ircDDB gateway
en Multitrust)

25-10-2010
Nu de software van Jonathan Naylor in een vergevorderd stadium is heb ik zijn
repeatersoftware (laatste beta versie) voor de geluidskaart geïnstalleerd op mijn windows PC.
De eerste testen zijn zeer hoopvol, het gaat beter dan ik had verwacht.
Geen GMSK node adapter boardjes meer nodig!
Ik heb externe soundcards als Virtual 7.1Ch Sound en die van de URI getest, maar bij
mij bleek de interne soundcard van de PC nog het beste en zelfs geheel probleemloos te
werken.
Wordt vervolgt!

20-09-2010
De afgelopen dagen hebben we Ruud PD0R en Walter PD2WGN mogen verwelkomen op het
X netwerk. Walter maakt gebruik van de eerder beschreven r2g2 software. En Ruud gebruikt de DV Dongle met software van Jonathan Naylor.

17-09-2010
Afgelopen week hebben PI1DHD en PI1DSE als testplatform gefungeerd voor verdere
ontwikkeling van de ircDDB status informatie.
Nu kan men live zien via welke gateway en naar wie iemand een callrouting heeft.
Andere repeaters zullen met een upgrade volgen.

21-08-2010
Vandaag is ircDDB geïnstalleerd op de multitrustrepeater!
Zojuist had ik met PA2JM de eer om het eerste QSO in Nderland via callsignroutering te maken
tussen een multitrust repeater (PI1DHD C) en een ICOM repeater (PI1RYS B).
Ook PI1DSE is vandaag op ircDDB aangesloten.
Alles over deze snelle systeemonafhankelijke routering op http://www.ircddb.net .
Met dank aan de ontwikkelaars! 

21-08-2010
Verruim je mogelijkheden met Digital Voice!
Om het je gemakkelijk te maken heb ik een instructiepagina gemaakt, waarmee je in vijf minuten
QRV kunt zijn op het X-Netwerk.
En dit met je Node-adapter boardje die je ook al gebruikt in combinatie met het DVAR hotspot
programma onder windows!
Het werkt alleen als je Satoshi's firmware op het boardje hebt zitten samen met zijn aanbevolen
usb drivers.
UPDATE: Fred heeft ondertussen een betaversie van de firmware die ook op hotpoint werkt!
Hier de instructies voor HOTPOINT

Foto update: 


Vak rechtsonder een UPS met daarop (naast Vademecum) de Gigabit router
en een GMSK nodeadapter(PI1DHD C), ingebouwd in een oud kabelmodem.
Daarnaast de MutiTrust server (Linux) en de Windows PC met Winlink RMS, DVAR en andere
digimodes geïnstalleerd.
Boven de printer staat de 70cm Multi-Net Digital Voice repeater (PI1DHD B).
Bovenin een Zodiac M8000, een IC260 Allmode 2m, de FT7800 voor PI1DHD C,
een IC-E2820 voor D-Star en een FT847 allmode voor HF t/m 70cm met een AT200 antennetuner.
Verder een 100W SSB 2m eindtrap en een Tiny-2 voor packet en een Digi-Box aan de 847.
Naast de kast staat op Marjan haar glazen pc tafel nog een FT8900 vierband Fm transceiver en
het frontje van de 2820 voor het lokale- en repeaterwerk aangesloten op vertikale antennes.
Alle setjes worden gevoed uit 2 niet te tillen noodaccu's die qua stroom normaal bijgesponsord
worden vanuit een gemodificeerde PS430. De accu's staan rechts van de kast.
De noodstroomvoorziening houdt het bij stroomuitval ongeveer een uur uit bij volle belasting,
in de tussentijd is er gelegenheid om het 2 kW aggregaat aan te sluiten.

08-08-2010
Vandaag een extra filter geplaatst zodat mijn 2m RMS station gelijktijdig kan draaien op
een vertikale antenne.
Deze zat vaak op de horizontale richtantenne welke nu weer is aangesloten op de FT 847.
Kan ik weer dx-en op 2m zonder steeds om te moeten pluggen.

30-07-2010
Nieuwe ontwikkelingen. Er is een nieuw netwerk in het leven geroepen, het ircDDB.
Op basis van het bestaand IRC net, welke zich reeds bewezen heeft en vele servers
over de hele wereld heeft draaien, is het nu mogelijk om veel sneller informatie
te updaten waar iemand zich bevind in het US Trust, M Trust of welk netwerk dan ook.
Met callsign routing kan met iemand op een ander netwerk dan toch een QSO gemaakt
worden.
In Nederland hebben PI1UTR, PI1RYS, PI1HWB en PI1DEC dit al op hun ICOM repeaters draaien.
Voor de zelfbouwrepeaters is er nu dus ook een mogelijkheid om ircDDB te gebruiken,
eigenlijk zijn dan ook de X-, M-Trust en US-Trust niet meer nodig. Maar zover zal
het wel nooit komen.

18-07-2010
Door de afgifte van de atof van het AT en de daarmee veranderde frequenties van
de repeater, bleek het noodzakelijk om een betere RF filtering te hebben.
In Budel heb ik daarom een dubbele cavity filter gekocht in 19", met ruimte over
om het bestaande duplexfilter, de ontvanger, de zender en de nodeadapter in onder
te brengen.
Gister de laatste hand gelegd aan het om/inbouw project.
Daarmee is de Dplus/Dextra repeater hardwarematig klaar.
Softwarematig wordt er nog steeds gewerkt aan een oplossing om de repeater via RF
door de gebruiker omschakelbaar te maken tussen Dplus en het Multi-Trust netwerk.
Hiervoor is een script in de maak, maar die werkt nog steeds niet betrouwbaar.
Vooralsnog kan ik dat alleen zelf nog schakelen via een commando door remote in te
loggen op mijn Linux gateway-server. 03-07-2010

Biem, PE1ODY op Texel is aktief met SSTV.
Hij doet een oproep aan zendamateurs in de regio om ook eens te experimenteren
met deze vorm van digitale beeldoverdracht.
Biem is te "zien" op 144.500, 433.500 en op de SSTV freqenties op 14 en 7MHz.
Ook ontvangstrapporten zijn van harte welkom bij Biem.

01-07-2010

De ATOF voor DSTAR 70cm repeater is binnen!
Vandaag is de vergunning voor onbemand frequentie gebruik op de mat gevallen. PI1DHD B zit vanaf vandaag op 438.175 met een shift van 7,6 MHz naar beneden, ofwel 430.575 is de ingang.
De FM stadsrepeater PI2RDH mag ook 3 jaar verder op 430.2625 +1,6 MHz.
Allemaal goed nieuws dus.

23-06-2010

Winmor operationeel! Ik heb gister wat verbindingen gemaakt met het nieuwe Winmor. Dat is een mode die goede dataoverdracht mogelijk maakt op HF. Het ligt qua prestaties ergens tussen het pactor 2 en het commerciële pactor3. Het maakt gewoon gebruik van een externe geluidskaart. Een aanvulling op het Winlink2000 systeem waarmee email via de radio kan worden verzonden met name voor noodcommunicatie toepassing.

21-05-2010

PI1DHD hotspot op 144.9375 nu officiëel! De hotspot is normaal gekoppeld aan XREF017A. Callsign routing mogelijk. Voor gebruik repeatershift aan zetten op +0,00 MHz en PI1DHD C resp PI1DHD G voor RPT 1 en 2 instellen. 

13-05-2010

De eerste officiële atof's voor GMSK hotspots zijn uitgegeven.
Op dit moment bekend: PI1STE Stellendam, PI1DSU Utrecht en PI1DHN Amsterdam-Nieuwendam.
Hierbij felicitaties voor de houders!

11-04-2010

Er is voor windows tegenwoordig ook open gateway software beschikbaar. Christ, PE5YES experimenteert er mee, en ik heb gister ook even de Multi Trust repeater stil gelegd om dit ook eens uit te proberen. Voor ieder die ook eens wil experimenteren op de X-reflectors is dit een makkelijke opstap! 
Heb je een GMSK node adapter dan kun je zo aan de slag als je r2g2_x en rptr_win download. Even de configfiles juist instellen en gaan met die banaan. 
Dan heb je een hotpoint waarmee je kunt linken aan de X-reflectors en X-gateways.
 http://groups.yahoo.com/group/pcrepeatercontroller/ 

10-04-2010  

De DVMA, Digital Voice Mobile Acces. Natuurlijk zitten we niet stil en ben ik nu bezig met een mobiele oplossing voor D-Star toegang op plaatsen waar geen dekking is van een netwerk. Het is een klein boxje met daarin een rx/tx module, gmsk modulator en geïntegreerde internet- toegang via Wifi of GPRS/UMTS. Dit wordt vanuit de laptop gevoed en is QRPP. Het is echter dusdanig universeel dat je er ook via een minidin kabeltje een setje op aan kunt sluiten, zoals een FT7800. Hiermee wordt de interne trx uitgeschakeld en kan een groter bereik worden gecreëerd om bijvoorbeeld een hele camping van toegang te voorzien.

21-03-2010

Na een tip van Louis PD1LVK heb ik gisteravond geëxperimenteerd met weer een nieuwe digimode: ROS. Deze is geschikt voor EME verbindingen maar kan ook op HF gebruikt worden. Ik heb v2.8.0 Beta gedownload bij http://rosmodem.wordpress.com  

14-03-2010

Vandaag de software repeater voorzien van xAPRS, zodat nu in alle situaties DPRS-
positiegegevens van de gebruikers netjes op aprs.fi komen. 

11-03-2010

Gister is de hardware weer aangepast. Ik kan nu met een control lijntje de repeater
schakelen tussen het US-Trust- en het Multitrust netwerk.
Deze wordt op de compoort van de Linux box aangesloten.
De G2 en Repeater software moeten nog worden aangepast, zodanig dat met een letter
op de 8ste positie van de UR Call, op afstand kan worden omgeschakeld door gebruikers.
Aan de acknowledge msg text is te zien op welk netwerk is verbonden.
Hiermee is PI1DHD de eerste repeater die op beide netwerken kan werken,
zonder onderlinge verstoring.

05-03-2010

De status van PI1DHD is nu zichtbaar middels de Multi-Trust Gateway Monitor software,
welke geschreven is door G1YAI.
Samen met G4TSN en mijn feedback is er een fraaie monitor pagina ontwikkeld. Naast RF en gateway users is te zien aan welke gateways(Xreflector of repeater) er gekoppeld is.
Ook dongle users worden weergeven. 

22-02-2010

Vandaag zijn module B en C aangesloten op de UK Trust, een onderdeel van
de multi-trust G2! De syncronisatie vindt om de 10 minuten plaats en loopt goed zo te zien. Met dank aan Scott, Jon en de EU Trust team! Ze hebben een mooi stukje werk geleverd. Er wordt nu hard gewerkt aan een status pagina waarop actuele info van de diverse gateways
te zien zal zijn.
Wordt vervolgd. 

21-02-2010

De repeater is momenteel weer met de call PI1DHD in de lucht
op 430.525 (+7,6). Gebruik rpt1 PI1DHD B en rpt2 PI1DHD G
Middels DVAR software gekoppeld aan dplus.(Geen callsign routering meer mogelijk!)
Een ander deel van de repeater staat momenteel proef te draaien op een test-trust.
Als alles goed gaat zal dit binnenkort over gaan naar de Multi-trust.
Het plan is opgevat om de repeater remote schakelbaar te maken tussen dplus en dextra
middels dtmf en een controlled usb-switchbox.
Beide systemen blijven zo van elkaar gescheiden en zullen onderling geen problemen ondervinden.
De switchbox is gedoneerd door PD1LVK. Waarvoor dank! 

09-02-2010

Op de PWGN vergadering is een voorstel ingebracht voor frequentie verdeling
in Nederland voor 2 en 70.
Aan de hand van een raster is zo veel mogelijk rekening gehouden met de onderlinge
afstanden waarop een frequentie weer gebruikt wordt door een ander station.
Daar ik met een beetje condities gister op mijn 2m hotspot frequentie meteen
problemen kreeg ben ik reeds overgestapt naar 144.9375MHz conform het voorstel.
De aktuele frequentielijst van d-star in Nederland is te vinden op deze link:
http://www.joppe.net/D-star/
Deze gelinkte site wordt keurig bijgehouden door Ad, PA3AD.

09-02-2010

US Trust server weert niet-ICOM repeaters van het netwerk!
De zelfbouw initiatieven worden de kop ingedrukt door de Texaanse beheerders,
die kennelijk puur commercieel zijn ingesteld. Maar niet getreurd.
Op dit moment wordt er hard gewerkt aan een Multitrust netwerk compatibel aan ICOM.
Het is niet langer gebaseerd op één server, waarbij als hij down gaat het hele
netwerk plat ligt, nee een tweede server neemt dan de load over. Verder zal het mogelijk zijn verschillende trusts aan elkaar te koppelen.
Je kan dan verbinding maken met iemand op een andere trust. Dat was met de
bestaande US trust niet mogelijk. Synchronisatie van de callsigndatabases zal veel sneller werken daar alleen de
de veranderingen worden geupdate ipv de hele database.
Hele mooie ontwikkelingen dus.
In Europa zal een Duitse en een Engelse Xtrust deel gaan uitmaken van dit multitrust netwerk.
Ik hoop dat de bestaande repeaters in Nederland, zodra de multitrust in
bedrijf is, allemaal daar op over gaan stappen zodat iedereen weer met iedereen
verbinding kan maken.
Daarmee is ook het experimentele karakter van de radiohobby weer gewaarborgd. We wachten met spanning de ontwikkelingen af. Ondertussen is PI1DHD repeater vaak gekoppeld aan XREF010b (Duitse Xreflector). Op twee meter draait in de tussentijd de hotspot meestal op REF017A of REF001C. 

30-01-2010

De repeater is uitgebreid met een tweede pc.
Op één pc draait nu de repeatersoftware en op de andere de G2 software.
Gelijktijdig is er een repeater poort toegevoegd voor 2 meter op 144.9125MHz.
Met de nieuwe firmware van de nodeadapter boardjes is nu voor elk board een
eigen PID adres in te stellen, waardoor ze op één pc kunnen draaien.
Multiplex software koppelt beide repeaterstreams bij elkaar en stuurt dat door
naar de pc met de gateway software.
De 2 meter poort is vaak aan andere reflectors gekoppeld. 


28-12-2009

Vandaag is het dashboard van PI1DHD online beschikbaar.
Hierop is ook de DPLUS link status te zien van de repeater.
Paul PE1RJV heeft de Dextra XRF017 reflector opgezet. Dit is een X reflector en draait op het Open
Source G2 netwerk dus een ander netwerk als die van ICOM DPLUS.
Op dit moment kan de repeater van Christ PE5YES (PI1DSE) en die van mij hierover communiceren.
Paul is van plan op in IJsselstein op grote hoogte de repeater PI1UTR in de lucht te brengen.
Dat is ook een Open Source repeater die hier gebruik van kan maken. Hij staat nu nog in testopstelling bij
hem thuis.
Omdat er nog weinig activiteit op XRF017A is, zal PI1DHD vaak gelijktijdig op beide netwerken gekoppeld zijn. 
De status van XRF017 is te zien op http://xrf017.dstar-europe.net/
De status van REF017 is te zien op  http://ref017.dstargateway.org/

28-11-2009

Ik ben momenteel aan het experimenteren met de open source software die beschikbaar is om een 
DV repeater te bedrijven, welke naast verbinding met Xreflectors ook aan het DPLUS netwerk is te koppelen.
Bijna dagelijks komen er nog bugs tevoorschijn en worden er aanpassingen gedaan.
Het voordeel boven de DVAR hotspot software is dat het als een echte Icom repeater werkt.
Dus met de mogelijkheid om callsign routering te gebruiken.
Het draait op Linux.
Een ATOF is voor PI1DHD aangevraagd voor 430.525MHz +7,6 MHz shift.
Totdat het AT overeenstemming heeft met de verenigingen over het bandplan, en de ATOF is afgegeven, 
zal de repeater niet in bedrijf zijn als het onbemand is.
De hotspot software is dus niet meer in gebruik vanaf nu.


28-04-2009

Na al een tijdje een IC-E92d te hebben, en met DV niet verder te zijn gekomen dan PD1LVK in Julianadorp, zijn we gaan experimenteren met andere mogelijkheden van D-Star.
Zo hebben we programma's uitgeprobeerd waarmee data uitwisseling mogelijk is zoals D-rats.Ook kwam ik via internet D-APRS software tegen, waarmee je gps positie gegevens kan doorzetten naar het APRS netwerk. Christ, PE5YES uit Eindhoven merkte deze digi activiteiten op en vertelde mij dat hij daar ook mee bezig was, maar ook dat hij een DV Hot Spot heeft draaien, waarmee je via een gateway toch op D-Star repeaters kan komen. Daar ik in het puntje van Noord Holland geen direct bereik heb naar een repeater, leek het mij ook heel leuk om zo'n Hot Spot, of DV node adapter, te gaan bouwen. Het printje werd besteld in Japan, een GMSK modem chip bij Fred PA4YBR en de rest van de onderdelen die ik niet zelf had, zoals de kristallen, bij Frans PA3AYJ in Julianadorp. Al snel was de Hot Spot Den Helder in de lucht en heb ik ondertussen buiten mijzelf ook al een aantal andere gebruikers.
Daar een en ander nog in experimentele fase is, is de actuele werkfrequentie van Hot Spot PA3CPI te vinden op www.d-star.nu

Aan de status tekst is bij de gebruiker te zien of ik als node (hotspot) ingesteld sta, of als repeater (met 9,4 shift) in de lucht ben.
 
Homepage | Blog | D-Star | PI1DHD | DMR | SDR | APRS | Winlink | Software | Contact | Algemene Site Map
Terug naar de inhoud | Terug naar het hoofdmenu